Toimintapolitiikka
 
Dokument- Tarra Oy:n toiminnan perusperiaatteita ovat välitön asiakaspalvelu, laadukkaat tuotteet, toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus. Tavoitteenamme on liiketoiminnan kannattavuus ja pyrimme olemaan asiakkaillemme ja toimittajillemme luotettava ja pysyvä yhteistyökumppani.
 
Työnantajana pidämme huolta henkilöstöstämme ja pyrimme luomaan hyvän, viihtyisän ja houkuttelevan työympäristön kilpailukykyisellä palkkatasolla. Työllistämällä ja kannattavalla liiketoiminnalla kannamme yhteiskuntavastuumme ja olemme houkutteleva sijoituskohde omistajillemme.
 
Sitoudumme noudattamaan lainsäädännön ja viranomaisten asettamia velvoitteita, ja ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimuksia. Yhtiön johto sitoutuu jatkuvaan parantamiseen ja liiketoimintaprosessiemme ympäristökuorman pienentämiseen.